Tutela

 • Per un futur de benestar, seguretat i tranquil·litat

  El Servei de Tutela té la finalitat de protegir i defensar els drets, garantir el benestar, acompanyar i promoure l’autonomia personal de les persones amb diferents capacitats que necessiten suport per autogovernar-se.

  UNA RELACIÓ TRANSPARENT I DE CONFIANÇA

  • Atenció individualitzada
  • Vincles forts, sòlids i ferms
  • Ràtios reduïdes entre referents i persones tutelades
  • Treball en xarxa amb els recursos de la comunitat

  DISPOSEM D’UN EQUIP FORMAT PER:

  • Advocada
  • Responsable Àrea Tuteles
  • Treballadora Social
  • Referents tutelars

  SERVEIS QUE OFERIM

  • Suport als familiars:
   Assessorem i orientem vers el futur dels vostres fills
  • Servei de Pre-tutela:
   Seguiment de futures tuteles. Assessorament durant el procés de modificació de la capacitat.
  • Servei tutela:
   Gestionem i exercim la tutela, curatela, assistència i altres figures jurídiques.

  PREGUNTEU PER AQUESTS SERVEIS»

 • Vídeo de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

 • Què és la tutela?

  És quan un jutge modifica la capacitat d’obrar d’una persona de manera total i anomena a un tutor perquè la representi, protegeixi i ajudi en totes les activitats del seu dia a dia.

 • Què és la curatela?

  Quan la modificació de la capacitat d’obrar és parcial, el jutge nomena un curador.
  El curador és una persona o entitat que ajuda a la persona a prendre decisions. El curador no és el representant legal.
  El jutge exposa en la sentència en quins actes es necessita l’ajut del curador.

 • Què és l’assistència personal?

  Quan la discapacitat no permet que una persona realitzi algunes coses del seu dia a dia, però aquesta persona no necessita que se li modifiqui la seva capacitat d’obrar, aquesta pot sol·licitar un assistent.
  Aquest assistent és una persona o una entitat tutelar que li ajuda en determinades tasques o activitats de la vida, sense ser el seu representant.
  La mateixa persona ha de demanar al jutge qui vol que sigui el seu assistent. El jutge ha de respectar la seva voluntat.

 • Què és la modificació judicial de la capacitat d’obrar?

  La modificació judicial de la capacitat d’obrar és una forma de protegir a una persona i als seus béns.
  Amb la modificació judicial de la capacitat d’obrar, la persona manté els seus drets i obligacions, però necessita l’ajuda d’un altre per prendre algunes decisions.
  La persona necessita la modificació judicial de la capacitat quan té problemes per prendre decisions i entendre les conseqüències d’aquestes decisions en algunes activitats de la vida.
  Per exemple, per manejar els diners, per gestionar els béns, per anar amb compte de la seva salut, per organitzar el seu dia a dia…

  Quan necessita una persona la modificació judicial de la capacitat d’obrar?

  Es necessita la modificació judicial de la capacitat d’obrar, quan la persona té 18 anys o més i té una malaltia o discapacitat que no li permet regir-se per si mateixa en diferents aspectes de la seva vida.

  Com es sol·licita la modificació judicial de la capacitat d’obrar?

  La mateixa persona, la família, coneguts o el ministeri fiscal poden iniciar el procés.
  El procediment de modificació de la capacitat d’obrar s’inicia mitjançant una demanda que interposa l’advocat i procurador. Es presenta conjuntament amb informes (mèdics i socials).
  El jutjat examina els informes i un metge forense estableix una entrevista amb la presumpta persona tutelada per a la realització de determinades proves. A partir d’aquí, el jutjat pot sol·licitar més informació o la compareixença de familiars i /o professionals per a que aportin els seus testimonis.
  Finalment, el jutge dicta sentencia, en la que decideix si la persona necessita la modificació judicial de la capacitat d’obrar o no. També decideix en quines activitats o tasques necessita l’ajuda.

  La modificació judicial de la capacitat d’obrar és per sempre?

  El jutge pot revisar la sentència de modificació de la capacitat quan canvia alguna situació en la vida. El jutge pot decidir que es necessita més o menys ajuda. També pot retirar la modificació de la capacitat.

 • Qui pot ser tutor?

  El jutge decideix qui és el tutor. Pot exercir el càrrec de tutor:
  • La persona o entitat que la mateixa persona decideixi-
  • Els pares i / o familiars de la mateixa.
  • La persona o entitat designada al testament dels pares.
  • Persona o entitat tutelar que decideixi el jutge.

  Què és una entitat tutelar?

  Les entitats tutelars són organitzacions sense ànim de lucre que fan de tutors de persones amb modificació judicial de la capacitat, quan no hi ha família o quan aquesta no pot fer-se càrrec del familiar (per problemes de salut, per l’edat avançada dels pares, perquè no hi ha bona relació…).

  Què fa el tutor?

  • Representa a la persona tutelada en els temes judicials.
  • Cuida, alimenta i protegeix els interessos de la persona tutelada.
  • El tutor ha de tenir en compte els desitjos i necessitats de la persona tutelada.
  • El tutor ha d’ajudar al fet que la persona tutelada prengui cada vegada més decisions. També ha d’intentar que la persona tutelada recuperi la capacitat d’obrar si és possible.

  Hi ha control sobre l’exercici de la tutela?

  Si. La tutela s’exerceix sota supervisió judicial. El tutor té l’obligació de informar al jutge, mínim un cop a l’any del suport que ha ofert a la persona tutelada, tant a nivell personal com patrimonial. A més, el tutor necessita de l’autorització judicial per a la realització de determinats actes com per exemple: vendre un immoble, signar una hipoteca, fer una despesa molt elevada, canvi de residencia, entre d’altres.

  Quan acaba la tutela?

  • La persona tutelada mor.
  • El jutge diu que la persona tutelada necessita menys ajuda i canvia la figura de protecció.
  • El jutge decideix que la persona tutelada no necessita ajuda i elimina la modificació de la capacitat.

SERVEIS DE LA FUNDACIÓ SIQUE!

 •  Habitatge

  LLar

  Quan parlem d’habitatge, també parlem del concepte “llar” i els seus significats: independència, calidesa, confort, seguretat, privacitat, confiança, relació, benestar, llibertat… Coses a les què tots aspirem, també les persones amb diferent capacitat intel·lectual. Disposar d’una llar significa qualitat de vida, i és per aquest motiu que aquesta és una de les principals àrees d’actuació de Fundació Sique!: crear habitatges tutelats i residències. La primera llar-residència de la fundació va inaugurar-se l’any 2016, a Badalona.

  — Llegir més

 •  Lleure i Formació

  Lleure

  A la seu del Club d’Oci Badelleure, de la Fundació Sique!, hi tenim un punt de trobada i espais habilitats per tallers, jocs, debats, exposicions, cinefòrum i altres continguts orientats a la diversió, l’entreteniment, la formació, el creixement, les relacions personals i les experiències de desenvolupament individual i col·lectiu. Capítol a part són les excursions, sortides lúdiques i culturals, els viatges i les vacances que s’organitzen, una veritable aventura pels participants i un temps de revitalització per als seus familiars.

  — Llegir més

 •   Centre de Psicologia

  Salut

  Centre de Psicologia amb l’atenció centrada en la persona amb discapacitat intel·lectual. Dirigit a persones afectades i familiars, oferint-los serveis d’orientació, tractament, seguiment i suport psicològic i social.
  L’equip de psicòlegs del Centre aborda la situació integral de la persona amb discapacitat intel·lectual des de la vessant interdisciplinària, treballant conjuntament amb els professionals referents de la persona en l’àmbit ocupacional i de la salut.

  — Llegir més

 •  Esport

  Esport

  A la Fundació Sique! treballem aspectes físics i també psíquics i emocionals a través de l’esport. Promovem la pràctica esportiva a nivell manteniment i competició perquè desenvolupen actituds i valors, suposen repte i superació, joc i diversió, relació personal i treball en equip. Actualment tenim equips de bàsquet, futbol i petanca que competeixen en lligues regulars d’esport adaptat. Entrenadors, preparadors i seguidors acompanyen els esportistes dels equips de la Fundació Sique! en el seu esforç i superació personal.

  — Llegir més

 •  Espai Famílies

  Familia

  Els pares i les mares, les famílies, tenen necessitats formatives i d’orientació. A la Fundació en som molt conscients, per això posem a la seva disposició aquest espai, amb un seguit de continguts i eines que serveixen també com a espai d’intercanvi d’experiències, de desenvolupament de plans i activitats, i de suport i ajuda. El contingut d’aquesta formació part de les necessitats expressades pels propis pares i mares.

  — Llegir més

 •   Tutela

  Tuteles
  El Servei de Tutela té la finalitat de protegir i defensar els drets, garantir el benestar, acompanyar i promoure l’autonomia personal de les persones amb diferents capacitats que necessiten suport per autogovernar-se.
  És la resposta a dues preguntes transcendentals:

  • Qui vetllarà per mi quan tot sol no pugui fer-ho?
  • Qui cuidarà del meu fill i l’ajudarà quan jo no pugui?

  — Llegir més

 •   Agència de viatges

  L’any 2014 Fundació Sique! va impulsar la creació de VAVAVA, una agència de viatges inclusius, adaptats i accesibles, i d’activitats d’oci i turisme, adreçada a persones amb discapacitat sensorial, motora i/o intel•lectual, i també als seus acompanyants. També es dirigeixen a les entitats públiques i privades del Tercer Sector. En aquest cas, la proposta se centra en la gestió de grups. Algunes de les principals entitats del Tercer Sector de l’Estat confien a VAVAVA l’organització dels seus viatges i activitats.

  — Llegir més

 • Salut

Últimes noticies

Entitats i empreses col·laboradores

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Badalona, Obra Social Fundació La Caixa, Fundació Privada Llegat Roca i Pi, Fundació Amorós, Mercat Sant Roc, ICT Filtration, Col·legi Badalonès, Adigsa, Corbacho Pinturas, Urbacet

 • Ajuntament Badalona

 • Generalitat Catalunya

 • Obra social la Caixa

 • Fundació privada llegat Roca i Pi

 • Mercat Sant Roc

 • Col·legi Badalonès

 • ADIGSA

 • Pinturas Corbacho

 • Urbacet