El Casal d’Estiu organitzat per la Fundació SIQUE! ha estat un èxit

65 infants i joves amb necessitats educatives especials han gaudit d’aquest primer casal organitzat per la Fundació SIQUE! de Badalona amb la col·laboració de les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de les escoles Llevant, Can Barriga i Maregassa.

El Casal d’Estiu, celebrat durant el mes de juliol, ha organitzat un total de 58 sortides entre els diferents grups de participants, així com d’unes programacions progressives i adaptades, no només a les pròpies necessitats de cada grup d’edat, sinó al ritme de coneixença entre monitors i participants.

Un total de 30 professionals contractats han estat els encarregats de vetllar pel compliment dels diferents programes d’activitats i dels objectius que prèviament havia establert la direcció del Casal.

El Casal d’Estiu 2022 han permès als infants i joves poder realitzar activitats adaptades diferents de les que es realitzen de forma habitual durant el curs escolar i alhora seguir desenvolupant les seves capacitats, gaudir del seu temps lliure i poder establir relacions positives entre els iguals i també amb l’equip de professionals.

És important tenir present la dificultat afegida que presenta el col·lectiu d’infants i joves amb necessitats educatives especials per a trobar activitats a realitzar en el seu temps lliure que s’adeqüin a les seves característiques. Davant d’aquesta realitat, la Fundació SIQUE!, ha impulsat aquest projecte que un cop finalitzat, totes les parts qualifiquen d’èxit rotund, havent superat totes les expectatives, tant d’inscrits, com d’objectius establerts.

Objectius assolits

Enguany s’ha pogut plantejar una oferta de lleure on s’han arribat a inscriure fins a 65 participants.

Respecte la valoració del Casal per part les famílies molt positiva. Totes les persones participants han pogut gaudir i prendre part de les programacions plantejades. En casos concrets, s’han adaptat puntualment les programacions cercant activitats alternatives per aquelles persones que no hi podien participar.

Altres objectius assolits han estat el respondre a les necessitats de les famílies, promoure un projecte inclusiu i cooperador a través del lleure, i potenciar l’autonomia dels participants i l’ajuda i relació entre ells.

Ha estat una experiència pionera per a la Fundació SIQUE i estem molt satisfets i orgullosos dels resultats obtinguts.

Posted in:

Deja una respuesta