Les persones amb DID podran exercir el seu dret a vot a les eleccions

Sabeu que a les properes eleccions municipals i europees les persones que tenen modificada la capacitat d’obrar podran exercir el seu dret a vot?

A Espanya hi ha gairebé 100.000 ciutadans que fins ara eren privats del dret de sufragi pel fet que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual, malaltia mental o deterioració cognitiva pel qual se’ls ha “incapacitat” judicialment.
Des del passat mes de desembre, ha entrat en vigor la modificació de la Llei del Règim Electoral General (LOREG) que permet que les persones que tenen modificada la seva capacitat puguin votar.
Fins ara, quan la família de discapacitats intel·lectuals, persones amb alguna malaltia mental o un deteriorament cognitiu en demanava judicialment la modificació de la capacitat d’obrar, aquestes persones perdien automàticament el dreta vot.
Després d’aquesta reforma legal, a cap persona amb discapacitat se li podrà retirar en el futur el dret de sufragi -actiu i passiu-, i els qui estiguessin en aquesta situació a la seva entrada en vigor ho recuperaran de manera automàtica sense cap mena de gestió o tràmit per part seva.
Si teniu dubtes de com procedir a exercir aquest dret de vot, no dubteu en contactar-nos al Servei de Tutela de la Fundació Sique!

Posted in:

Deja una respuesta