Saps quantes persones tutelades per entitats tutelars hi ha a Catalunya?

Doncs actualment hi ha aproximadament 8000 persones tutelades per entitats tutelars a Catalunya. Segons un estudi de la Universitat de Lleida, s’estima un creixement anual del 10% de persones tutelades per entitats tutelars, arribant a la xifra de 14.000 persones a Catalunya a l’any 2026.

L’augment de l’esperança de vida de les persones amb discapacitat i l’increment de tuteles de persones que pateixen malaltia mental són les principals causes d’aquest creixement.

#tutela #entitatstutelars #fundaciosique

 

Posted in:

Deja una respuesta