S’acosten les eleccions: informació que cal saber sobre el teu dret a vot

Les properes Eleccions Municipals i Autonòmiques obren un nou escenari per a moltes persones amb discapacitat intel·lectual que, per primera vegada, podran exercir el seu dret al vot després de la modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), el desembre passat.

A Espanya, més de 100.000 persones tenien denegada la possibilitat de votar “per raons associades a discapacitat”, diu el text de la reforma de la LOREG, on s’assegura que amb aquesta decisió “s’ha aconseguit suprimir aquesta anomalia democràtica”.

I és que aquest any, després de la modificació, el desembre de 2018, de la LOREG, totes les persones amb discapacitat intel·lectual, que anteriorment estaven incapacitades, podran exercir el seu dret de sufragi actiu.

Després d’aquesta modificació legal, a cap persona amb discapacitat se li podrà retirar en el futur el dret de sufragi. A més, segons el text publicat, les persones a les que se’ls hagués limitat o anul·lat el sufragi per raó de discapacitat “quedaran reintegrades plenament en el mateix per ministeri de la llei” sense que hagin de realitzar cap tipus de gestió o tràmit per la seva part.

L’aprovació d’aquesta reforma de la Llei Electoral es va produir el passat 18 d’octubre al Congrés dels Diputats per unanimitat.

Posted in:

Deja una respuesta