SIQUE! AL COSTAT DE LES FAMILIES AMB FILLS AMB DIFERENT DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL

El benestar present i futur dels fills amb diferent capacitat intel·lectual es una preocupació constant entre les mares i els pares que es troben davant aquesta circumstància familiar. Per ajudar-los, acompanyar-los i fer-los confiança, SIQUE! els ofereix assessorament, formació i serveis.

Fer costat a les mares i pares amb fills amb diferent capacitat intel·lectual, aportant-los confiança i tranquil·litat, forma part del programari d’actuació de la Fundació Privada SIQUE! per persones al discapacitat intel·lectual. La visió integral que te l’entitat de les necessitats tant dels fills com de les seves famílies, fa que l’atenció professional i personalitzada també contempli les necessitats dels uns i dels altres, ja sigui en el present com en el futur.
La Fundació te previst d’augmentar el seu programa adreçat a les mares i els pares amb activitats formatives i d’assessoria, xerrades i col·loquis, així com amb la creació d’espais per l’intercanvi d’experiències. Totes aquestes iniciatives son dirigides per experts en les distintes temàtiques abordades i en el cas dels espais d’intercanvi i les xerrades amb convidats capaços d’acostar-se amb una visió renovada a les problemàtiques al voltant de la diferent capacitat intel·lectual i les seves repercussions en el dia a dia de les famílies.
Per altra banda, mitjançant els seus serveis especialitzats, SIQUE! ajuda a millorar la qualitat de vida de tota la família, oferint solucions dirigides a la gestió del temps, a la millora de les relacions i a la planificació dels recursos necessaris per garantir l’autonomia i el benestar futur dels fills. Tots aquests serveis estan integrats al voltant de sis àrees d’actuació –habitatge, ocupació, formació, esport, lleure i teràpies- adreçades a totes les persones amb diferent capacitat intel·lectual, adaptant-se al seu grau de dependència, i a les seves famílies. En aquest sentit i donada la seva vocació de servei, la Fundació fa costat a tothom, amb independència de la seva ubicació geogràfica o d’altres singularitats que es poguessin produir.
Finalment, cal destacar que l’oferta de serveis i solucions de la Fundació Privada SIQUE! està dissenyada segons la visió integral de les necessitats de les persones i les famílies, i poden transcórrer con un procés evolutiu orientat a l’autonomia i el benestar: des de la formació multidisciplinària fins a la independència en un habitatge tutelat per especialistes de la pròpia fundació, passant per les activitats d’oci i esport, l’oferiment de teràpies físiques i psicològiques, o l’assistència a xerrades, col·loquis i sessions informatives amb un ampli ventall de continguts d’alt interès.
Posted in:

Deja una respuesta